APRIA2017
Registration

CONCURRENT SESSION 5 (Wednesday, August 02, 09:00-10.30)
 
5A - Reinsurance & Retirement (Moderator: Hsiaoyin Chang, University of St. Gallen)
Venue: Room 418
 
5B - Agricultural/Environmental (Moderator: Krzysztof M. Ostaszewski, Illinois State University)
Venue: Room 417
 
5C - Ethics (Moderator: Siwei Gao, Eastern Kentucky University)
Venue: Room 416
 
5D - Non-Life Insurance (Moderator: Mahito Okura, Doshisha Women’s College of Liberal Arts)
Venue: Room 408
 
5E - Capital Management II (Moderator: Ghadir Mahdavi Klishomi, Allameh Tabataba'i University)
Venue: Room 407
 
5F - Banking/Credit (Moderator: Mariko Nakabayashi, Meiji University)
Venue: Room 236
 


 
 


Honorary Patronage

        

Rector of PUEB  Prof. Maciej Żukowski
 
     
 
     

Official
Carrier

         
             

 

Logistic Partner

     
             Partners

       
             
       
           
         
       
Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej APRIA 2017 Annual Conference - zadanie finansowane w ramach umowy 961/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę